Statut ZSS

Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy

Zasady korzystania z ciepłego posiłku wydawanego