Witaj na stronie Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Jesteśmy publiczną  placówką  oświatową o szczególnym  charakterze,  ponieważ  przeznaczona  jest  dla  uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych. Placówka nasza w sposób harmonijny realizuje właściwą sobie funkcję dydaktyczną, wychowawcza i opiekuńczą. Najistotniejszym dla nas celem jest możliwie najlepsze przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, zgodnego z przyjętymi w nim normami i wartościami.