Jan Brzechwa patronem Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach.

Dnia 1 czerwca 2001r. Jan Brzechwa został oficjalnie ogłoszony patronem Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach. Uroczystość ta zbiegła się z X-leciem istnienia tej placówki. Osobę patrona wybrali zaś sami uczniowie szkoły, ich rodzice i nauczyciele. Spośród wielu innych, znakomitych kandydatów Jan Brzechwa został uznany za twórcę najbardziej bliskiego każdemu dziecku

Życiorys Jana Brzechwy

Poeta, autor utworów dla dzieci, satyryk, prozaik i tłumacz. Prawdziwe nazwisko Jan Wiktor Lesman, urodzony 15 sierpnia 1900r. w Żmerynce na Podolu, syn Aleksandra Lesmana, inżyniera i Michaliny z Lewickich, nauczycielki francuskiego. W dzieciństwie kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania w związku z pracą ojca na kolei, mieszkał w Wielkich Łukach, Nowo-Sokolnikach i Kijowie. Do gimnazjum uczęszczał kolejno w Kijowie, Warszawie i Piotrogrodzie.

Debiutował w 1915r. wierszami drukowanymi w piotrogrodzkim Sztandarze i kijowskich Kłosach Ukraińskich. W 1916r. studiował medycynę na uniwersytecie w Kazaniu. W 1918r. przyjechał do Warszawy i zapisał się na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, następnie wstąpił do 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, a później służył jako medyk w szpitalu polowym. Jan Brzechwa uczestniczył w kampanii lwowskiej i wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1920r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1938r. zaczął ogłaszać utwory dla dzieci. W okresie II wojny światowej mieszkał w Warszawie i pracował przez pewien czas jako ogrodnik. W 1945r. zamieszkał w Łodzi, był członkiem Międzynarodowej Komisji Prawa Autorskiego, uczestniczył w konferencjach międzynarodowych dotyczących tego tematu, współpracował z UNESCO.

W 1946r. ożenił się z Janiną Magajewską. Po ślubie poświęcił się wyłącznie twórczości literackiej, pisał przede wszystkim utwory dla dzieci, drukował w czasopismach takich jak Szpilki, Przekrój, Płomyczek i Płomyk. W 1949r. powrócił do Warszawy i został kierownikiem literackim zespołu filmowego Warszawa. W 1954r. otrzymał nagrodę literacką Rady Narodowej miasta Warszawy za twórczość dla dzieci. W 1965r. otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za całokształt twórczości.

Zmarł 2 lipca 1966r. w Warszawie.