Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r., godzina 9.00, spotkania z wychowawcami  w klasach
1 listopada 2021 r. – poniedziałek
11 listopada 2021 r. – czwartek
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.
1 stycznia 2021 r. – sobota
6 stycznia 2021 r – czwartek
Ferie zimowe 17-30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 -19  kwietnia 2022 r.
1 maja 2022 r. – niedziela
3 maja 2022 r. – wtorek
Egzamin ósmoklasisty – 24-26 maj 2022r.
16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, bez konieczności odpracowania
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.