Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r., godzina 9.00

1 listopada 2019 r. – piątek

11 listopada 2019 r. – poniedziałek

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

1 stycznia 2020 r. – środa

6 stycznia 2020 r – poniedziałek

24 stycznia 2020 r. – koniec pierwszego semestru, klasyfikacja

Ferie zimowe 27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty – 21-23 kwietnia 2020 r.

1 maja 2020 r. – piątek

3 maja 2020 r. – niedziela

11 czerwca 2020 r. – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, bez konieczności odpracowania

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

14 października 2019 r.

2 i 3 stycznia 2019 r.

12 czerwca 2019 r.