Dyrektor: Natalia Sobczak

Wicedyrektor: Violetta Włodarczyk

Nauczyciele:
Grzegorz Bartek,
Ewa Borucka,
Joanna Bożyczko,
Dorota Bulińska,
Natalia Bździel – Litmanowska,
Maciej Chałupka,
Katarzyna Cicha
Agnieszka Człapka,
Natalia Dera,
Izabela Dubiel,
Magdalena Dziabas,
Joanna Elmiś,
Beata Florkiewicz,
Michał Galanciak,
Dominika Goszczyńska,
Natalia Halaburda-Bździel,
Michalina Humska,
Małgorzata Jasiewicz-Kłos,
Renata Jerzyńska,
Sylwia Jędrzejczak,
Katarzyna Judek,
Tomasz Kamieniarczyk,
Sandra Kasprowicz,
Małgorzata Kłębczyk,
Małgorzata Kościńska,
Dorota Kroschel,
Anna Król,
Ilona Kucewicz,
Beata Kurowska,,
Małgorzata Kurowska,
Magdalena Luck,
Małgorzata Luther,
Magdalena Łysiak-Półtorak,
Dominika Magdziak,
Marcin Majewski,
Angelika Małecka,
Katarzyna Małycha – Sieminiak,
Iwona Milejczak-Jabłońska,
Beata Myczkowska,
Aleksandra Wojtkowiak,
Alicja Olejnik,
Aleksandra Piątkowska,
Małgorzata Stawicka-Ratajczak,
Paweł Szymański,
Elżbieta Świątek
Aldona Uliwiak,
Hanna Wojciechowska,
Aleksandra Wojtkowiak,
Anna Wolińska,
Grażyna Wolińska,
Beata Zdancewicz,
Jolanta Ziajka,
Anna Żmijewska.

Pracownicy administracji i obsługi:

Marta Galas,
Grażyna Guźniczak,
Izabela Harska,
Andrzej Jaros,
Lidia Jędruchniewicz,
Marzena Kiona,
Ewa Konieczna,
Wiesława Łanucha,
Dorota Odwrot,
Izabela Szymkowiak,
Justyna Teska.