„Świat bez dzieci byłby niczym niebo bez gwiazd” – św. Jan Vianey.

Rada Rodziców w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Pieniądze te trafiają do naszych uczniów, których dobro jest dla nas najważniejsze. 

Sugerowana kwota to 50zł na pierwsze dziecko, a kolejne dzieci po 25zł. Wpłat można dokonywać u wychowawców klas lub bezpośrednio na konto RR z adnotacją „komitet rodzicielski, imię i nazwisko ucznia oraz klasa”

Dzięki wpłatom możemy wspierać, nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe. Pieniądze przeznaczamy także na upominki w konkursach klasowych, ogólnoszkolnych, dokonujemy zakupu nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów oraz przeznaczamy na cele służące szkole i uczniom. Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy.

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach
ul. Kołłątaja 1, 64-500 Szamotuły

Nr konta: 34907200022004040732970001
B.S. Duszniki O/Szamotuły

Dziękujemy!

Szanowni Rodzice/Opiekunowie.

Na Rok Szkolny 2023/2024 Prezydium Rady Rodziców Naszej Szkoły wybrało ofertę grupowego ubezpieczenie NNW uczniów w TUZ Ubezpieczenia.
Wybrany został wariant ubezpieczenia ze składką 46 zł na sumę 32 tysięcy złotych. Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie tj. w domu, szkole i poza nią ,na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach
Polisa obowiązuję od 1 października 2023 do 30 września 2024.
W razie jakichkolwiek pytań dot. oferty i sposobu zgłoszenia wniosku proszę dzwonić do opiekuna szkoły numer znajduje się na instrukcji zgłoszenia szkody oraz ofercie.

OWU