„Świat bez dzieci byłby niczym niebo bez gwiazd” – św. Jan Vianey.

Rada Rodziców w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Pieniądze te trafiają do naszych uczniów, których dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać, nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe. Pieniądze przeznaczamy także na upominki w konkursach klasowych, ogólnoszkolnych, dokonujemy zakupu nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów oraz przeznaczamy na cele służące szkole i uczniom. Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy.

Numer konta Rady Rodziców: 34 9072 0002 2004 0407 3297 0001

Dziękujemy!