„Świat bez dzieci byłby niczym niebo bez gwiazd” – św. Jan Vianey.

Rada Rodziców w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców. Pieniądze te trafiają do naszych uczniów, których dobro jest dla nas najważniejsze. 

Dzięki wpłatom możemy wspierać, nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe. Pieniądze przeznaczamy także na upominki w konkursach klasowych, ogólnoszkolnych, dokonujemy zakupu nagród rzeczowych dla wyróżniających się uczniów oraz przeznaczamy na cele służące szkole i uczniom. Będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy.

Numer konta Rady Rodziców: 34 9072 0002 2004 0407 3297 0001

Dziękujemy!

Rada Rodziców informuje, że w związku z nadal istniejącą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i obowiązującym reżimem sanitarnym Prezydium Rady Rodziców dnia 08.09.2021 roku podjęło decyzję w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia dzieci NNW w TU InterRisk.
Suma ubezpieczenia wynosi 28.000,00 zł, roczna składka na to ubezpieczenie to kwota 50,00 zł. Nie ma podwyższenia składki dla dzieci, które wyczynowo uprawiają sport.
Jeśli zdecydują się Państwo ubezpieczyć swoje dziecko od NNW proszę o wypełnienie oświadczenia, które wraz z należną składką należy przekazać wychowawcy klasy nieprzekraczalnie w terminie do dnia 30.09.2021 roku.
Przypominam, że w świetle obecnych przepisów ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe i mogą Państwo ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Pamiętajmy jednak, aby każda z naszych  pociech jakąkolwiek polisę NNW posiadała, na wypadek jakiegoś złego zdarzenia losowego.