Nasza szkoła istnieje już od dwudziestu dziewięciu lat. Jej początki przypadają na rok 1990, w którym powołano Szkołę Podstawową Specjalną Nr 5 z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 1. Kierowanie nowo powstałą placówką powierzono pani Teresie Kupczyk. Od 1995 do 2009r. dyrektorem szkoły była pani Grażyna Wolińska. Od września 2009r. funkcję dyrektora pełniła pani Bernadeta Adamska, a od września 2019r. dyrektorem została pani Natalia Sobczak. Siedzibę szkoły od września 2004r. przeniesiono do budynku przy ulicy Kołłątaja 1. W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działają następujące jednostki: Szkoła Podstawowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W latach 1999-2019 w ramach Zespołu Szkół Specjalnych działało również Gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zespół Szkół Specjalnych jest placówką liczącą 135 uczniów, zatrudniającą 45 nauczycieli i 10 osób obsługi administracyjnej. Dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów i higienistki. Ważną rolę w naszej placówce spełnia świetlica szkolna. Uczniowie mogą korzystać z działających w ramach zajęć pozalekcyjnych kółek zainteresowań: informatycznego, teatralnego, teatralnego Maska, ekologicznego, konstrukcyjnego i plastycznego.

Siedziba szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 w latach 1990-2004
Siedziba szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 w latach 1990-2004
Siedziba szkoły ul. Hugona Kołłątaja 1
Siedziba szkoły ul. Hugona Kołłątaja 1
Obecny wygląd szkoły
Obecny wygląd szkoły