WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH, Z KTÓRYCH KORZYSTAJĄ NAUCZYCIELE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

          Szkoła Podstawowa Klasa I – III  
Przedmiot Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego
Edukacja elementarna Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Język niemiecki Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Religia    
  Klasa IV
Przedmiot   Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego
Język polski   Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Historia   Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era
Język niemiecki Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Przyroda   Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka
Przyroda. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Grupa MAC S.A. – www.superkid.plwww.epodreczniki.pl
Matematyka   M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem kl. IV Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – www.superkid.pl
Plastyka   Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej Grupa MAC S.A.
Muzyka   Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4 WSIP
Technika   Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Nowa Era
Informatyka   – Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION – ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era – www.superkid.plwww.learningapps.org/index.php?category=12&s= – www.youtube.com
  Klasa V  
Przedmiot   Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego
Język polski   Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Historia   Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” dla klas 5–8
Język niemiecki Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Biologia   K. Archacka, W. Grajkowski, I. Żeber-Dzikowska Biologia – Podręczmik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Grupa MAC S.A. – www.epodreczniki.pl
Geografia M. Figa, D. Marszał, B. Wójtowicz  Geografia – Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej  Grupa MAC S.A. – www.epodreczniki.pl
Matematyka   M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem kl. V Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – strony internetowe o tematyce matematycznej – www.superkid.pl
Plastyka   Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej Grupa MAC S.A.
Muzyka   Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5 WSIP
Technika Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Nowa Era
Informatyka – Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION – ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era – www.superkid.plwww.learningapps.org/index.php?category=12&s= – www.youtube.com
  Klasa VI
Przedmiot   Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego
Język polski   Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Historia   Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” dla klas 5–8
Biologia   K. Archacka, M. Kossacka, M. Markowska  I. Żeber-Dzikowska Biologia – Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Grupa MAC S.A. – www.epodreczniki.pl
Geografia M. Figa, D. Marszał, Ł. Mędrzycki, B. Wójtowicz  Geografia – Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Grupa MAC S.A. – www.epodreczniki.pl
Język niemiecki Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Matematyka   M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki Matematyka z plusem kl. VI Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – strony internetowe o tematyce matematycznej – www.superkid.pl
Plastyka   Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej Grupa MAC S.A.
Muzyka   Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6 WSIP
Technika  Lech Łabecki, Marta Łabecka
Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Nowa Era
Informatyka – Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION – ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era – www.superkid.plwww.learningapps.org/index.php?category=12&s= – www.youtube.com
  Klasa VII  
Przedmiot   Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego
Język polski Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka
Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. sp. k
Język niemiecki Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Historia Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” dla klas 5–8
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era – www.superkid.pl
Biologia Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era – www.epodreczniki.pl
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej Nowa Era
Geografia Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Nowa Era – www.epodreczniki.pl
Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era
Plastyka Wojciech Sygut, Marzena Kwiecień
Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Grupa MAC S.A.
Muzyka Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
Klucz do muzyki. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7 WSIP
Technika Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Informatyka – Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 7. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION – ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era – www.superkid.plwww.learningapps.org/index.php?category=12&s= – www.youtube.com
  Klasa VIII  
Przedmiot   Nazwa podręcznika lub materiału edukacyjnego
Język polski Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Język niemiecki Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Historia Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska
Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era Atlas historyczny „Od starożytności do współczesności” dla klas 5–8
Wiedza o społeczeństwie I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski Dziś i jutro Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej
Matematyka Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era
Biologia Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas  Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era – www.epodreczniki.pl
Fizyka Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska
Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej Nowa Era
Geografia Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej Nowa Era – www.epodreczniki.pl
Chemia Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Nowa Era
Technika Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.
Informatyka – Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej kl. 8. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka HELION – ,,Klik Plik” Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej. Podręcznik E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo Nowa Era – www.superkid.plwww.learningapps.org/index.php?category=12&s= – www.youtube.com
Edukacja dla bezpieczeństwa Nauczyciel nie dokonał wyboru podręcznika, w swojej pracy wykorzystuje materiały ćwiczeniowe.