W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Jego skład przestawia zdjęcie. Celem samorządu Uczniowskiego jest integracja całej Społeczności Szkolnej, wzmacnianie więzi koleżeńskich, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły. 
 
W jego skład wchodzą następujący uczniowie: 

 • przewodnicząca – Angelika Tomczak, 
 • zastępca –  Monika Jeżyńska, 
  pozostali członkowie: 
 • Zuzanna Nowak, 
 • Kamila Waroś, 
 • Magdalena Olejniczak, 
 • Natalia Garcon,
 • Katarzyna Pigła, 
 • Dariusz Jankowiak, 
 • Maurycy Maćkowiak, 
 • Daniel Rybarczyk. 

Uczniowie chętnie organizują i pomagają w organizacji imprez szkolnych takich jak np: Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Andrzejki, Walentynki, Dzień Patrona, Bal karnawałowy, przeprowadzają zbiórkę plastikowych nakrętek. W tym roku Samorząd Uczniowski przystąpił do ogólnopolskiego programu „Młodzi głosują” i przeprowadzili drugie wybory młodzieżowe.

samorząd-uczniowski1

Zdjęcie 1 z 3