W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Jego skład przestawia zdjęcie. Celem samorządu Uczniowskiego jest integracja całej Społeczności Szkolnej, wzmacnianie więzi koleżeńskich, kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy, pomoc w planowaniu życia i pracy szkoły.  
Uczniowie chętnie pomagają w organizacji imprez szkolnych takich jak: Szkolne obchody Dnia Chłopca, Andrzejki, Walentynki. Prowadzą „Mój szczęśliwy numerek”, przeprowadzają zbiórkę plastikowych nakrętek, rozprowadzają gazetkę szkolną „Ploteczki z Piąteczki”. W tym roku Samorząd Uczniowski przystąpił do ogólnopolskiego programu „Młodzi głosują” i przeprowadzili pierwsze wybory młodzieżowe. Pomagają w realizacji projektu edukacyjnego „Dokarmiamy zwierzęta”.