Rada Rodziców informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju, Prezydium Rady Rodziców dnia 09.09.2020 roku podjęło decyzję w sprawie dobrowolnego ubezpieczenia dzieci NNW w TU InterRISK. Suma ubezpieczenia wynosi 25.000,00 zł, roczna składka na to ubezpieczenie to kwota 50,00 zł. Nie ma podwyższenia składki dla dzieci, które wyczynowo uprawiają sport. Jeśli zdecydują się Państwo ubezpieczyć swoje dziecko od NNW proszę o wypełnienie oświadczenia, które dzieci otrzymały, i przekazać je wraz z należną składką wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 16.10.2020 roku. Przypominam, że ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe i mogą Państwo ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Pamiętajmy jednak , aby każda z naszych pociech jakąkolwiek polisę NNW posiadała, na wypadek jakiegoś złego zdarzenia losowego. Poniżej znajduje się propozycja grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus.

Leave a Comment