W piątek niemalże cała szkoła wybrała się do kina na film animowany pt. „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię”. Projekcję bajki poprzedziła prelekcja o tematyce ekologicznej. Więc jak zawsze łączymy przyjemne z pożytecznym.

w kinie

Zdjęcie 1 z 5