7 lutego w Auli im. Stefana Krawczyka przy Szkole Muzycznej odbyły się VII Konfrontacje Małych Form Teatralnych Młodzieży TERAZ MY Szamotuły 2024. Organizatorami byli: Zespół Szkół Specjalnych im. J. Brzechwy, SZOK, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wacława z Szamotuł oraz Stowarzyszenie Piątka, a patronat objęło Starostwo Powiatowe. Po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią zaprosiliśmy zaprzyjaźnione szkoły i ośrodki szkolnictwa specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, wzrokową, słuchową oraz ze szkół masowych powiatu szamotulskiego. Dotarły do nas dzieci ze Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Przyborowie, Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Integracji i Rehabilitacji w Szamotułach. Młodzież poprzez swoje wystąpienia pokazała, co ją bawi, wzrusza, niepokoi, inspiruje. Publiczność gromkimi brawami oklaskiwała fantastyczne występy aktorów, a merytorycznie komentował je pan Piotr Witoń – animator kultury, który w przerwie przeprowadził także krótkie warsztaty teatralne.
Konfrontacje odbyły się dzięki ofiarności Przyjaciół naszej szkoły: Starostwa Powiatowego, pana Adama Brzezińskiego, państwa K. i M. Justów z firmy Semco, panów Artura Szweda i Artura Pawlaka z firmy Elis Textile, pana Dominika Stefana Pazgrat państwa Pauliny i Adriana Rosenbeiger z firmy Quest Food, Firmy Strauss Cafe Poland, Firmy Schody Trąbczyński. Bawiliśmy się świetnie! Ze wszystkich stron płynęły deklaracje spotkania za rok!

417410616_824012913070053_6072834266264886960_n

Zdjęcie 1 z 23