22 marca 2023 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. W związku z tym, na lekcjach geografii uczniowie klas 5-8, korzystając z materiałów zakupionych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” (Modułowe Pracownie Przyrodnicze), przeprowadzili symulację topnienia lodowców. Wnioski okazały się dla wszystkich zaskakujące. Powszechnie mówi się, że topnienie lodowców podnosi poziom wód słonych na świecie, jednak, jak wykazało doświadczenie, tylko tych, które powstają na lądach (np. Grenlandii czy Antarktydzie). Masy lodu oceanicznego (słonego), np. góry lodowe czy kry, poprzez swoje wytapianie nie wpływają na zmianę poziomu Wszechoceanu!

338145450_541370184865348_271480972693529201_n

Zdjęcie 1 z 3