Pod koniec minionego roku spotkała Nas niespodzianka ze strony przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, otóż otrzymaliśmy defibrylator szkoleniowy! Ten dar niezwykle cieszy, ponieważ uczniowie będą mogli w sposób praktyczny nauczyć się obsługi urządzenia ratującego życie podczas zajęć z pierwszej pomocy realizowanych w szkole. Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie!