Projekt „Cafe Brzechwa”

Projekt „Cafe Brzechwa” został przygotowany przez uczniów klasy przysposobienia do pracy. W ramach realizacji uczniowie utworzyli szkolna kawiarenkę, w której wykonują prace związane z zawodem kucharza, kelnera, pracownika obsługi. Uczniowie zespołu Cafe Brzechwa, według ustalonego harmonogramu, przygotowują przestrzeń kawiarenki, przygotowują potrawy, zapraszają i obsługują gości.

„Samopomoc szkolna”

Program edukacyjny „Samopomoc szkolna” jest realizowany w naszej szkole przez uczniów klasy przysposobienia do pracy. W ramach realizacji programu uczniowie co tydzień zbierają, piorą, suszą i prasują wszystkie szkolne ręczniki i tekstylia. Pomagają również innym laminując pomoce i plansze dydaktyczne, a od tego roku przygotowują również pomoce dydaktyczne dla młodszych uczniów.

IMG_20240202_125436

Zdjęcie 1 z 6

„Po nitce do kłębka”

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ramach zajęć przysposobienia do pracy realizują wiele programów edukacyjnych, między innymi program „Po nitce do kłębka”. Dzięki udziałowi w programie, uczniowie poznają tajniki  szycia ręcznego, szycia na maszynie, dziergania czy tkania na krosnach.

IMG_20240124_130856

Zdjęcie 3 z 3

Kulinarnie po Polsce

Program skierowany jest uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Celem programu jest utrwalenie i rozwijanie dotychczasowych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień manualnych, plastycznych i kulinarnych. Ponadto kształtowanie i poszerzanie wiedzy na temat danego regionu Polski oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego poszukiwania istotnych wiadomości z punktu widzenia tematyki zajęć, a także rozwijanie umiejętności prawidłowego przygotowania i spożywania przygotowanych posiłków.

Pro Sinfonica

Pro Sinfonika to wieloletni projekt organizowany przez Filharmonie Poznańską, skierowany jest do dzieci i młodzieży. Sobotnie koncerty, gromadzą młodych melomanów ze wszystkich zakątków Wielkopolski. Od trzech sezonów uczniowie naszej szkoły mają przyjemność uczestniczyć w tych przepięknych, artystycznych spotkaniach muzycznych. Od września do czerwca 10 osobowa grupa dzieci i młodzieży, z opiekunkami Magdaleną Luck i Aliną Sakowską, uczestniczy w porannych sobotnich  koncertach. Jest to prawdziwa uczta muzyczna, muzycy, tancerze, śpiewacy i konferansjerzy, wprowadzają nas w świat piękna, radości, przyjaźni, tolerancji. Wsłuchujemy się w różnorodną przepiękną muzykę dawną, klasyczną i tę współczesną, poznajemy instrumenty, muzyków, zachwycamy się tańcem, ruchem scenicznym, podziwiamy przepiękne kostiumy, a wszystko pozostawia w nas pozytywne emocje i rozbudza ciekawość na kolejne spotkania.

Program Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Program skierowany jest do wszystkich uczniów. Jego celem jest kształtowanie postaw dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo oraz o zdrowie i bezpieczeństwo innych osób. Zajęcia mają na celu także kształtowanie prawidłowych reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz rozwijanie wiedzy i nabywanie praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Mój przyszły zawód

Program dla uczniów oddziałów przysposabiających do pracy. Poznają oni możliwości przyszłego zatrudnienia poprzez wizyty w miejscach pracy. Byliśmy już w Spółdzielni Socjalnej „Talent”, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Restauracji WuZetKa, a także w firmie Amazon. Przed nami kolejne ciekawe miejsca…

Wokół pór roku

Uczniowie całej szkoły, choć podzieleni na mniejsze grupy, za pomocą tego programy przybliżają sobie pory roku. Zawsze przecież można znaleźć jakieś ciekawostki na ten temat!

Dobrze jemy ze szkołą na widelcu

„Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu” jest projektem skierowanym do klas 1-3 szkół podstawowych. Jego celem jest przede wszystkim edukacja w zakresie prawidłowego i świadomego żywienia oraz zachęcenie najmłodszych do gotowania. Program został przygotowany we współpracy z dietetykami, pedagogami i objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Żywności i Żywienia, Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków oraz Rzecznika Praw Dziecka.
Od lat zmagamy się w Polsce z rosnącą nadwagą i otyłością wśród dzieci i młodzieży. Dlatego również w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach walczymy o zdrowie naszych uczniów. Klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy spotykają się regularnie z uczniami klas 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, aby realizować zadania III edycji projektu. Na podstawie otrzymanych materiałów – scenariuszy, kart pracy, filmów edukacyjnych i plakatów uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia ale przede wszystkim wspólnie gotują zdrowe posiłki. Poznają pochodzenie produktów żywnościowych, ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczą się odczytywać etykiety na produktach i komponować zdrowe posiłki.
Codzienne spożywanie zbilansowanych i jednocześnie smacznych posiłków, jedzenie w przyjaznej atmosferze i o regularnych porach kształtuje w dzieciach prawidłowe zwyczaje żywieniowe na całe życie. Badania potwierdzają również, że wspólne gotowanie może korzystnie wpływać na poprawę czynników psychospołecznych, w tym preferencji, nawyków i zachowań żywieniowych. Gotowanie razem w szkole i w domu daje dużo radości, ale też wpływać może pozytywnie na zmianę nawyków żywieniowych.
Program jest kontynuowany również przez zdalne nauczanie, materiały umieszczane są w grupie ZSS Brzechwy w zadaniach i zabawach oraz aplikacji classroom.

Stop cyberprzemocy

Internet stał się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. Szczególną rolę pełni w życiu dzieci i młodzieży, stając się źródłem wiedzy, rozrywki, ale niestety również wielu zagrożeń. Celem programu jest:
1.Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów on-line.
2.Uświadomienie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu – Internetu i telefonów komórkowych;
3.Wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych;
4.Zwrócenie uwagi na skutki nadmiernego korzystania z komputera, Internetu i telefonu komórkowego dla zdrowia i rozwoju.
5. Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej i poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy:
· jakie formy może przyjmować cyberprzemoc,
· jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje,
· jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań,
· jak powinna się zachować ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy,
· jak powinni zachowywać się świadkowie cyberprzemocy,
· jak zachowywać się, by zmniejszyć ryzyko bycia ofiarą cyberprzemocy.

Szkolna grupa „Pomagacze”

W Naszej szkole została utworzona grupa „Pomagacze”, której zadaniem jest niesienie pomocy mniej sprawnym uczniom, przez uczniów bardziej sprawnych fizycznie. Uczniowie wchodzący w skład tej grupy pomagają podczas wyjść i wycieczek szkolnych, pchając wózek, pomagając wejść po schodach. Poświęcają także swój czas podczas przerw czy kiedy zajdzie taka potrzeba. To jedna z ważniejszych inicjatyw w naszej szkole, dlatego liczymy na jej kontynuację w następnych latach.

Internetowi rówieśnicy

Program napisany z myślą o uczniach z nauczania indywidualnego, którzy mają bardzo słaby kontakt ze swoimi rówieśnikami, a także z kolegami i koleżankami z klasy. Uczniowie za pomocą Internetu łączą się ze sobą z wykorzystaniem wideo-konferencji. Obecnie w wideo-rozmowach uczestniczą Julia i Ola.

Zwyczajni niezwyczajni

Program przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W trakcie zajęć uczniowie rozwijają  swoją wiedzę na temat wybranych kobiet, mężczyzn oraz dzieci, którzy zaskoczyli wszystkich swoimi umiejętnościami, pomysłami, działaniami na rzecz drugiego człowieka bądź środowiska. To bohaterowie, którzy swoim życiem, dążeniem do celu, działaniem zapisali się w historii. Uczniowie szkoły spotykają się na cyklicznych imprezach: z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka oraz Dnia Chłopaka.

Innowacja pedagogiczna: Budowanie tożsamości regionalnej z  wykorzystaniem koncepcji pedagogiki Celestyna Freineta

Innowacja swoim zasięgiem obejmuje uczniów oddziałów I-II DP i II AP. Założone cele są realizowane poprzez zastosowanie koncepcji pedagogiki Celestyna Freineta. Projekt zakłada m.in.:
– realizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
-żywy kontakt z kulturą regionu,
-rozwijanie talentów aktorskich w przedstawieniach teatralnych promujących legendy, przekazujące  wartości kultury lokalnej, regionalnej,
-znajomość symboli regionalnych,
-uczestnictwo w warsztatach nawiązujących do tradycji,
-słuchanie piosenek i pieśni związanych z tradycją, folklorem i teraźniejszością,
-tworzenie prac plastycznych nawiązujących do przeżyć zdobytych w trakcie realizacji poszczególnych treści,
-poznawanie i smakowanie regionalnych potraw,
– poznanie wybranych słów gwary szamotulskiej.

innowacja

Zdjęcie 1 z 7

W niezwykłym świecie wierszy Pana Jan Brzechwy

Program realizowany w naszej szkole od 5 lat. Jego głównym założeniem jest zapoznawanie uczniów szkoły z twórczością naszego patrona. Wspólne czytanie daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, rozwija więzi panujące między uczestnikami  wspólnego czytania, tworzy wyjątkową atmosferę i przenosi w świat postaci z poznawanych utworów. Uczniowie podczas spotkań w ramach programu poszerzają swoją wiedzę ogólną, zdobywają nowe umiejętności. W tym roku poraz pierwszy do realizacji programu włączyły się Panie emerytki z Koła ZNP. Na spotkaniach Panie czytały bajki Jana Brzechwy takie jak „Pan Soczewka w puszczy” i „Pan Soczewka na księżycu”. Obecnie program został zmodyfikowany i odbywa się w formie zdalnej, nauczyciele, rodzice codziennie publikują filmiki z czytanymi wierszami.

wiersze Brzechwy

Zdjęcie 1 z 10

„Zwierzęta – nasi przyjaciele”

Głównym celem programu jest kształtowanie w uczniach opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku wobec zwierząt. W jego ramach uczniowie poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa w obcowaniu ze zwierzętami domowymi.  Poszerzają wiedzę na temat kotów, psów i ptaków, ich prawidłowego żywienia i opieki, dokarmiają stado kotów na działkach, przygotowują karmę dla kotów. Szyją legowiska dla psów ze schroniska. Wykonują budki dla kotów wolno żyjących ze styropianowych pudeł, budki lęgowe dla ptaków oraz maty węchowe dla psów.

"Zwierzęta- nasi przyjaciele"

Zdjęcie 1 z 7

„W naszej szkole trudno o nudę! „Aktywno – kreatywne przerwy”

„W naszej szkole trudno o nudę! „Aktywno – kreatywne przerwy” to ciekawy sposób zagospodarowania czasu dla uczniów między lekcjami. Zapewne każdy znajdzie tu jakąś propozycję dla siebie”. U nas obowiązuje taki tydzień:
„Muzyczne poniedziałki”
„Harcersko – sportowe wtorki”
„Kreatywno – matematyczne środy”
„Eksperymentalno – zabawowe czwartki”
„Leniwe piątki”

Aktywna przerwa

Zdjęcie 1 z 20

„Moje ciało w przestrzeni i relacji z innymi”

Adresatami projektu są uczniowie oddziałów II AP, I-III DP, I-V CPŻ oraz V-VIII BPŻ. Zajęcia prowadzone wg. Programów Aktywności Knill’ów. Zawierają też elementy Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy pedagogiki zabawy.
Główne cele projektu to zaspokajanie potrzeby kontaktu z drugą osobą, z rówieśnikami, zdobywanie nowych doświadczeń zmysłowo-ruchowych, dostarczanie bodźców stymulujących zmysły, nawiązywanie kontaktu wzrokowego, naśladowanie ruchów ciała, gestów, mimiki twarzy, wyrabianie nawyku naprzemienności, czekania na swoją kolej oraz wdrażanie do niesienia pomocy słabszym.

Knill

Zdjęcie 1 z 7