Projekt realizowany w naszej szkole prawie od 10 lat. Jego inicjatorką jest p. Dorota Bulińska. Celem projektu jest pokazywanie punktu widzenia naszych uczniów na otaczający ich świat.  Książka, która co roku powstaje to praca zbiorowa uczniów, rodziców i nauczycieli. Każdy ma możliwość napisania krótkiej notatki, opowiadania, wiersza, a czasem tylko kilku słów, którym towarzyszy praca plastyczna ucznia. Co roku temat jest inny, zawsze był skorelowany z tematem Artystycznego Festiwalu „Nasz Świat”. Do tej pory  książki, które tworzyli nasi podopieczni mówiły o radości, marzeniach, urodzinach, rodzinie, ekologii, spędzaniu czasu wolnego oraz dotyczyły refleksji i skojarzeń z wybranymi  kolorami.

„Gramy z zielone…”

Slajd1

Zdjęcie 1 z 43

„Zaczaruj świat na niebiesko”

Slajd1

Zdjęcie 1 z 66

„Baw się z nami kolorami! Czerwony”

Slajd2

Zdjęcie 2 z 65

„Pomaluj mój świat na żółto…”

Slajd1

Zdjęcie 1 z 28