Mali językowcy

Dla uczniów, którzy pragną poszerzyć swoją znajomość języka obcego jak również polskiego, chcą lepiej poznać kulturę krajów niemieckojęzycznych, kulturę języka polskiego prowadzone są zajęcia pozalekcyjne literacko-językowe „Mali językowcy”. Na zajęciach typowo językowych uczniowie będą: słuchać i powtarzać proste słowa, będą słuchać piosenek w języku obcym, poznają najważniejsze zasady niemieckiej gramatyki i ortografii oraz utrwalą zasady ortografii, interpunkcji i gramatyki polskiej.
Na zajęciach literackich uczniowie: będą słuchać piosenek w języku obcym i polskim, będą słuchać i czytać proste bajki i wiersze (na pierwszym etapie tylko polskie), będą rozwijać swoją wyobraźnię tworząc swoje własne autorskie wiersze.
Pomoże nam w tym bardzo miła, sympatyczna i nietypowa, bo „mówiąca skarpetka” bohaterka książki do nauki języka niemieckiego i filmików „DEUTSCH MIT SOCKE”.

20240206_125636

Zdjęcie 1 z 7

Kółko „Bob Budowniczy”

W ramach zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole, uczniowie mogą rozwijać swoją pasję i umiejętności konstruktorskie w ramach kółka „Bob Budowniczy”. Uczniowie uczą się budowania konstrukcji z różnych rodzajów klocków, począwszy od klocków LEGO, przez klocki waflowe, aż po drewniane. Dzieciaki spędzają miło czas, a przy okazji doskonalą umiejętność czytania instrukcji, ćwiczą motorykę małą, wyobraźnię przestrzenną, uczą się współpracy w grupie, a także rozwijają swoją wyobraźnię.

IMG20221104150047

Zdjęcie 1 z 3

Kółko teatralne „Kameleon” 

Kółko teatralne „Kameleon” działa w szkole od 10 lat, swoją nazwę uczniowie i nauczyciele wybrali w tym roku szkolnym. Głównym celem zajęć teatralnych, realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych jest wszechstronny rozwój, rehabilitacja i terapia naszych uczniów oraz ich integracja ze środowiskiem lokalnym. Grupa teatralna składa się z około 20 uczniów w różnym wieku i w różnym stopniu niepełnosprawności. W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy chętni. Kółko teatralne uczestniczy w życiu szkoły przygotowując przedstawienia teatralne z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz występy muzyczno-taneczne z okazji Dnia Rodziny. Uczniowie mają szansę zaprezentować się również raz w roku podczas Artystycznego Festiwalu „Nasz Świat”. Opiekunowie kółka dostosowują scenariusze, dzielą role tak, aby każdy uczestnik, miał szansę zaprezentować się w przygotowywanych przedstawieniach oraz występach. Gdy scenariusz tego wymaga, na scenie wspierają uczniów nauczyciele, np. mówiąc dłuższe partie tekstu. Występy „Kameleona” przyjmują różna formę wyrazu artystycznego oprócz tradycyjnych przedstawień, taką jak pantomima, teatr cienia, układy taneczne oraz układy muzyczno-ruchowe.  Przygotowywane przedstawienia są bogate w piosenki, muzykę, taniec i ruch. Bardzo istotną część stanowi przygotowanie uczniów do występów, nauka tekstu, kształtowanie umiejętności wcielania się w postaci. Wiąże się to z ciężką i żmudną pracą w czasie prób, ale wszyscy starają się, aby zajęcia odbywały się w atmosferze swobody, pracy połączonej z zabawą, poczucia bezpieczeństwa i braku obaw przed negatywną oceną.
Największa satysfakcją dla naszych uczniów jest możliwość występu przed rodzicami, koleżankami, kolegami oraz nauczycielami. Występy zawsze są nagradzane brawami i uśmiechem, który daje naszym uczniom poczucie sukcesu. Opiekunami kółka teatralnego są: pani Małgorzata Kurowska, pani Katarzyna Cicha, pani Anna Wolińska-Krusicka, z kółkiem współpracują również pani Natalia Dera, pani Angelika Małecka.

Kółko muzyczno – teatralne „Maska”

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach od kilku lat funkcjonuje kółko muzyczno- teatralne Maska. Małe formy teatralne w życiu naszych uczniów są bardzo ważne, od najmłodszych lat kształtują wyobraźnię oraz dostarczają wiedzę i umiejętności potrzebne w życiu. Zajęcia te pomagają uczniom w przezwyciężaniu niemiało, w opanowaniu emocji a także w ich okazywaniu. Zajęcia te edukują, ale przede wszystkim jest to świetna zabawa i integracja. Podczas zajęć uczniowie ćwiczą ruch sceniczny, emisję głosu, układy taneczne. Dzięki przedstawieniom teatralnym, próbom uczniowie naszej szkoły uczą się samokontroli, odpowiedzialności za kolegę, koleżankę szeroko pojętej pracy zespołowej. Swoimi występami uświetniamy ważne uroczystości szkolne, wykorzystując przy tym różne formy m.in. pantomima, teatr cieni. Zajęcia koła teatralnego to również jedna z form spędzania wolnego czasu, źródło przeżyć. Kółko teatralne „ Maska” przeznaczone jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Spotkania odbywają się w każdy czwartek na 8 lekcji. Prowadzący nauczyciele Magdalena Lűck, Alina Sakowska, Angelika Małecka.

Kółko informatyczne

Kółko informatyczne to zajęcia dodatkowe, dla uczniów chętnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie technologii informatycznej oraz rozwijać swoje zainteresowania. Na zajęciach uczniowie poznają i utrwalają zasady bezpiecznego i prawidłowego korzystania z komputera. Uczą się wyszukiwać i dokumentować potrzebne treści. Zaspokajają potrzebę wiedzy. Poznają programy i aplikacje edukacyjne przydatne do nauki oraz rozrywki. Poznają zasady umiejętnego korzystania z gier komputerowych.

Kółko informatyczne

Zdjęcie 1 z 5

Kółko religijne „Promyczek Dobra”

Celem kółka religijnego „Promyczek Dobra” jest kształtowanie postaw chrześcijańskich, rozwijanie zainteresowań religijnych, wdrażanie do aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i wspólnoty Kościoła. Uczniowie na zajęciach kółka religijnego: słuchają Słowa Bożego i opowiadań religijnych , poznają teksty modlitw i piosenek religijnych, zapoznają się z życiem Świętych i Błogosławionych, uczestniczą w apelach i uroczystościach o charakterze religijnym (Apel Papieski, Szkolne Mikołajki, Rekolekcje Szkolne), przygotowują się do Sakramentów Świętych (Pierwsza Komunia Święta, Spowiedź Święta, Bierzmowanie), biorą udział w różnych konkursach plastycznych i akcjach charytatywnych na rzecz misji, pomagają w przygotowaniu gazetek religijnych i wystaw, wykonują prace plastyczne o tematyce religijnej, wspólnie się modlą, uczą, bawią, poznają zwyczaje chrześcijańskie związane z rokiem liturgicznym.

kółko religijne

Zdjęcie 2 z 9