W dniach 01-14.02.2021 r., zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28.01.2021 r., w Zespole Szkół Specjalnych edukacja odbywa się w formie hybrydowej – uczniowie klas 1-3 kontynuują edukację w formie stacjonarnej, pozostali uczniowie (poza wskazanymi przez dyrektora szkoły) mają przedłużoną edukację w formie zdalnej. Na terenie szkoły obowiązuje ścisły reżim sanitarny. Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.

Leave a Comment