Od 18 maja w szkole odbywać się będą zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitacji ruchowej i logopedii. Wszystkie w/w zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców.Prowadzone będą tylko po uzgodnieniu rodzica/prawnego opiekuna z wychowawcą ucznia, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Leave a Comment