24 czerwca 2021 r. podczas wizyty w naszej szkole p. Anny Skupień – dyrektora Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, p. Beaty Hanyżak – Starosty Powiatu Szamotulskiego, p. Jaromira Zielińskiego – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, p. Macieja Trąbczyńskiego – członka Zarządu Powiatu Szamotulskiego, podsumowano projekt pod nazwą „Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy szkołą bez barier” w ramach programu „Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Dzięki dofinansowaniu PFRON i środkom Powiatu Szamotulskiego, w naszej szkole dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonano podjazd przy bocznym wejściu do szkoły, co ułatwi codzienne funkcjonowanie naszych uczniów. Bardzo dziękujemy!!

Podsumowanie projektu

Zdjęcie 1 z 19