Zgodnie z planem pracy szkoły, dni, w których odbywają się egzaminy, tj. od 25 do 27 maja bieżącego roku, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 25 – 27 maja 2021r. uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty przychodzą do szkoły na godz. 8:00.